چاپ های تامپو

اجرای چاپ تامپو روی تجهیزات پزشکی

مشاهده
چاپ سیلک و تامپو روی لوازم الکتریکی

چاپ سیلک و تامپو با برند الکتروکویر روی لوازم الکتریکی

مشاهده
چاپ برند Stephany روی ریمل ابرو به صورت ترکیبی

چاپ برند Stephany روی ریمل ابرو

مشاهده
چاپ تامپو برند Challenge در ماندگاری بالا

چاپ تامپو برند Challenge

مشاهده
چاپ برند Cerita روی لوازم آرایشی به روش تامپو

چاپ برند Cerita روی لوازم آرایشی

مشاهده
چاپ برند Elizkita و Zehouki روی لوازم آرایشی به روش تامپو

چاپ برند Elizkita و Zehouki روی لوازم آرایشی

مشاهده
چاپ تامپو برند Kariz روی پلاستیک به روش تامپو

چاپ تامپو برند Kariz روی پلاستیک

مشاهده
چاپ روی قطعات یخچال به روش تامپو

چاپ روی قطعات یخچال

مشاهده
چاپ برند Revagen روی پلاستیک - چاپ صنعتی ایساتیس

چاپ برند Revagen روی پلاستیک

مشاهده
چاپ برند Mercurial روی پلاستیک - چاپ صنعتی ایساتیس

چاپ برند Mercurial روی پلاستیک

مشاهده
چاپ تامپو برند NIKE در ماندگاری و کیفیت بالا

چاپ تامپو برند NIKE

مشاهده
چاپ روی قاب آیفون تصویری به روش تامپو

چاپ روی قاب آیفون تصویری

مشاهده